BLOG

BLOG

Communicatie is het geheim van leiderschap

Wat is jouw verhaal?

Ik help je verder!

Leiderschap & Communicatie horen bij elkaar

Leadership Communications is een bureau voor Leiderschapscommunicatie, Storytelling, Presentatietraining, Leiderschapscoaching en Interim Management.

Leadership Communications richt zich met name op het adviseren en trainen van managementteams, vrouwelijke leiders, managers Communicatie bij het vergroten van hun communicatiekracht. Leiderschap & Communicatie hebben elkaar nodig om het verschil te maken.

 

Communicatie is het geheim van goed leiderschap.

Managementteams adviseer ik bij complexe communicatieuitdagingen en bij het vinden van de juiste woorden en voorbeelden om de strategie of verandering echt tot leven te wekken en deze te laten leven. Alleen dan kunnen medewerkers de betekenis echt begrijpen en er achter gaan staan.
 
Vrouwelijke leiders help ik om zichzelf beter te positioneren en hun impact en communicatiekracht te vergroten door gebruik te maken van Storytelling.
 
Met mijn analytische blik en jarenlange ervaring als directeur Communicatie van PostNL ben ik een stevige gesprekspartner. Ik kom snel to the point, leef me in en redeneer altijd vanuit het belang van de organisatie, de persoon achter de leider en de betrokken stakeholders. Mijn aanpak is zowel strategisch als pragmatisch, waarbij ik mijn kennis, visie en ervaring inbreng.

 

 

Interesse? Neem contact op

Focus op vrouwelijke leiders

Ik geloof in sisterhood. In mijn carrière heb ik altijd veel tijd geïnvesteerd in het verder helpen van vrouwen. Als collega, mentor, coach en als manager van een afdeling.

 

Doorstroom vrouwen

De laatste tijd lijkt alle aandacht te gaan naar het aantal vrouwen ín de top. Natuurlijk is dat belangrijk, maar even zo belangrijk is de doorstroom van vrouwen náár de top. Zeker omdat vrouwen vaker twijfelen aan hun kwaliteiten dan mannen. Het Imposter Syndrome is hardnekkig en maakt dat vrouwen met ambitie en kwaliteiten toch twijfelen aan zichzelf en kansen laten lopen. Doodzonde. Ik geloof in de kracht van diversiteit en de inspirerende rol van vrouwelijke leiders in organisaties. Het is aan organisaties om vrouwen te ondersteunen in hun ontwikkeling; Het is aan de vrouwen zélf om hun ambitie en leiderschap te omarmen en aan het roer van hun eigen carrière te staan.

 

Communicatief Leiderschap

Ook na mijn carrièreswitch ben ik vrouwen blijven helpen. Ik coach en train hen bij het versterken van hun leiderschapsrolcommunicatie. Verder help ik organisaties bij het ontwikkelen van een aanpak gericht op ondersteunen vrouwen in hun managementrol. Het helpt echt als vrouwen zich goed kunnen presenteren in allerlei interne en externe momenten. In- en externe presentaties zijn vaak bepalend voor de kansen die je krijgt en zijn belangrijk om jouw stakeholders mee te krijgen in je eigen ideeën.
 

Simone heeft mij enorm goed geholpen om mezelf ‘stevig’ te presenteren, zichtbaar te worden en een goed verhaal te vertellen waar mensen voor op het puntje van hun stoel schuiven. Simone heeft ervaring als vrouwelijk leider in een grote organisatie en dat maakt haar een heel goed klankbord. Ze is praktisch, eerlijk en oprecht betrokken. Ze helpt vrouwen om te excelleren!
Dorien Staal – Algemeen Directeur Voorbij Prefab – Voorzitter Betonvereniging

 
Sinds de zomer van 2019 geef ik speciale tweedaagse trainingen Communicatief leiderschap voor talentvolle en ambitieuze vrouwen. De training is een combinatie tussen Communicatie, Storytelling en Persoonlijk Leiderschap. Deelnemers ontdekken de kracht van hun eigen verhaal, vergroten hun communicatiekracht en groeien in hun leiderschap.
 
In november 2019 publiceerde Topvrouwen.nl een interview met mij over mijn carrière bij PostNL en mijn visie op de voorbeeldrol van vrouwelijke leiders in organisaties.

 

Aanbod

Communicatief leiderschap voor vrouwen.
Workshop vergroot je presentatiekracht.
Training Live locatie IK – Koers op je persoonlijke kompas!
Leiderschapscoaching.
 
Interesse? Neem contact op

Workshops storytelling - ook online -

Het vertellen van verhalen zit ons DNA. Zo vertellen we elkaar verhalen over wat er gebeurde op je werk, wat je zag in de trein en hoe je vakantie was. Storytelling is ook een krachtige manier om collega’s te inspireren, investeerders enthousiast te maken en klanten voor jou te laten kiezen.

 
Tijdens een workshop storytelling ontdekken deelnemers dat het vertellen van verhalen buitengewoon effectief is. Bovendien kan iedereen een verhaal goed onthouden en zelfs dóórvertellen. Probeer dat maar eens te bereiken met een standaard PowerPoint-presentatie die vol staat met feiten. Het vertellen van een verhaal werkt echt wanneer je bijvoorbeeld een verandering in gang wilt zetten, een klant wilt inspireren of gewoon meer impact wilt hebben in een vergadering of op een netwerkevent. Storytelling leidt tot meer aandacht, verbinding en succes.
 

Online-trainen in tijden van Corona

Het Coronavirus maakt dat we elkaar niet in groepen kunnen ontmoeten. Voor verschillende partijen heb ik de fysieke workshop omgezet naar een online versie; Via ZOOM, TEAMS of Google Hangouts. Ook online ervaar je de kracht van storytelling. Door verhalen te vertellen ontstaat er echt contact. En dat is precies waar collega’s, die al wekenlang thuiswerken, behoefte aan hebben.
 

Online workshop Storytelling & Strategie

Een Managementteam van een business unit verwisselde de traditionele ‘heidag’ in voor twee online sessies via Google Hangouts. Het team was eager om het verhaal van de strategie op papier te krijgen en dit ook op een persoonlijke manier te kunnen vertellen. Wachten tot na de lock-down voelde niet goed. Het lukte om in twee sessies, met voorbereidend werk en huiswerk tussen de twee workshops in, om dit doel te bereiken. De MT-leden omarmden het verhaal en vonden een persoonlijke manier om het verhaal van de strategie authentiek en overtuigend te vertellen.
 

Open inschrijving en in-company workshops

In een workshop ontdekt iedereen hoe inspirerend en leuk het is om verhalend en beeldend te vertellen. En gelukkig kan iedereen het ook. We hebben immers allemaal een hoofd vol met verhalen en mooie anekdotes. Je moet deze alleen leren in te zetten.

 

 

    • Storytelling & Leiderschap: ontdek hoe je jouw impact kunt vergroten door verhalen te vertellen in je dagelijkse werk en bij het geven van presentaties;

 

    • Storytelling & Purpose: leer jouw persoonlijke verhaal over de purpose en strategie van de organisatiete vertellen ;

 

    • Storytelling & Verandering: leer als manager jouw persoonlijke veranderverhaal over de strategie, project of reorganisatie te vertellen om medewerkers mee te nemen en in beweging te zetten;

 

    • Storytelling & Employee advocacy: maak van medewerkers echte ambassadeurs van jouw organisatie door verhalen van de organisatie op te halen, vertellen én delen.

 

    • Storytelling & Sales: ontdek welke klantcases je inspirerend kunt vertellen over bijvoorbeeld innovatie, duurzaamheid en kwaliteit om in te spelen op de onderwerpen die leven bij je klant.

 

Ik ontwikkel ook een passende praktische workshop storytelling voor jouw organisatie.

 

Interesse? Neem contact op

Het verhaal van jouw organisatie

Elke organisatie heeft een goed verhaal nodig om mensen mee te nemen in de missie, visie en strategie. Een verhaal dat duiding geeft aan het verleden, inzicht geeft in het heden en dat werkt als kompas naar de toekomst. Heeft jouw organisatie al een helder verhaal over waar het voor staat en naartoe gaat? Een compelling story die mensen raakt?

 

Hoe gaan we te werk?

Er zijn grofweg twee manieren om dit aan te pakken: Laten schrijven of samen schrijven
 

Laten schrijven – verhaal van de organisatie

We gaan in gesprek met vertegenwoordigers van de organisatie en organiseren vertelsessies met medewerkers en managers. Mensen uit de organisatie vormen een onuitputtelijke en rijke bron voor verhalen die er écht toe doen. We ontdekken de gedeelde overtuigingen, visie én cultuur. Daarnaast maken we gebruik van allerlei bestaande documenten zoals jaarverslagen, brochures, social media en personeelsbladen.
Daarna schrijven we een eerste grove versie. Na een eerste verbeterslag toetsen we het verhaal bij verschillende betrokkenen. Is dit de juiste toon? Wat mist er nog? Waar mag meer nadruk op komen te liggen?
Met al deze input maken we een nieuwe versie die we opnieuw toetsen. Daarna ronden we het verhaal af. Er ligt een basis voor de communicatie van de organisatie.
 

Samen schrijven – verhaal van de strategie

Een goed ingevoerd Managementteam, eventuele aangevuld met een aantal specialisten, of talenten uit de organisatie, kan aan de hand van een vaste structuur het verhaal van de strategie ook zelf schrijven. Daarbij schrijft eerst ieder afzonderlijk het verhaal. Dat vormt de basis om met elkaar in gesprek te gaan. Wat bedoel je? Hoe zie je dat? En hoe zie jij de toekomst? Om daarna met elkaar tot een gedragen versie te komen van het verhaal van de strategie.

 

Interesse? Neem contact op

 

Aanbod Leadership Communications

Simone Bel

Mijn reis

Na mijn studie aan de HEAO-Communicatie in Eindhoven startte ik in 1990 als management trainee bij PTT Post. Na een prachtige carrière nam ik in 2018 afscheid als directeur Communicatie van het beursgenoteerde PostNL. In al die jaren heb ik veel verschillende communicatie- en managementfuncties vervuld, waarbij het communiceren over ingrijpende veranderingen, het managen van communicatieprofessionals en het betrekken van medewerkers en externe stakeholders als een rode draad door mijn loopbaan loopt.
Ik heb ervaren dat Leiderschap & Communicatie elkaar echt nodig hebben om het verschil te maken.
 
De laatste tien jaar was ik manager Interne Communicatie en aansluitend directeur Communicatie van PostNL en genoot ik volop van de dynamiek en strategische uitdaging die bij deze functies horen. Toch verlangde ik na 28 jaar naar een totaal nieuwe uitdaging en besloot ik om mijn horizon te verbreden en mezelf verder te ontwikkelen.
 

Communicatie is het geheim van goed leiderschap

Ik richt me op het adviseren en trainen van managementteams, vrouwelijke leiders en managers Communicatie bij het vergroten van hun communicatiekracht.
 
Met mijn analytische blik en jarenlange ervaring als directeur Communicatie van PostNL ben ik een stevige gesprekspartner.
Ik ben een verbindende persoonlijkheid en kan goed luisteren, scherp observeren en helder verwoorden. Mijn aanpak is zowel strategisch als pragmatisch, waarbij ik mijn kennis, visie en ervaring inbreng.
 
Managementteams adviseer ik bij complexe communicatieuitdagingen en bij het vinden van de juiste woorden voor de strategie of verandering. We maken samen het verhaal om de toekomst tot leven te wekken. Een verhaal dat betekenis geeft en zaken in beweging zet. In speciale workshops storytelling help ik het verhaal authentiek onder woorden te brengen en daarmee te laten leven.
 

Focus op vrouwelijke leiders

Vrouwelijke leiders help ik om zichzelf beter te positioneren en hun impact en communicatiekracht te vergroten door gebruik te maken van Storytelling. Ik coach vrouwen om zichzelf ‘stevig’ te presenteren door een goed verhaal te vertellen waar mensen voor naar het puntje van hun stoel schuiven.
 
Het helpt als vrouwen zich goed kunnen presenteren in allerlei interne en externe momenten. In- en externe presentaties zijn vaak bepalend voor de kansen die je krijgt en zijn belangrijk om jouw stakeholders mee te krijgen in je eigen ideeën.

 
Interesse? Neem contact op
 

Storytelling

Al een aantal jaar ben ik gegrepen door de universele kracht van verhalen. Ik las de boeken van Theo Hendriks, Astrid Schutte en Mieke Bouma over de kracht van storytelling en volgde de opleiding Chief Storytelling aan de Storytelling Academy. Ik voelde me onderdeel van een indrukwekkende geschiedenis door te leren over de eeuwenoude lessen van Aristoteles – over Logos, Ethos en Pathos, de twaalf archetypes en het universele verhaal van de ‘Reis van de Held’ van Joseph Campbell.
 
Ik ontdekte de ontelbare mogelijkheden om verhalen te gebruiken om mensen te inspireren en in beweging te brengen. Ons brein geeft immers de voorkeur aan verhalende informatie. En als je even bij jezelf nagaat, dan weet je ook dat je liever luistert naar een goed verhaal, dan naar een feitelijke presentatie die bol staat van vakjargon.
 
Voor mij is storytelling sterk verbonden met mijn visie op interne communicatie, engagement en leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties succesvoller zijn met krachtige leiders die medewerkers goed mee kunnen nemen in hun visie. Leiderschapsverhalen, corporate stories, visieverhalen, compelling stories, change stories….. ze dienen allemaal als kompas op weg naar de toekomst.
 
In maart 2020 studeerde af aan de Storytelling Academy en ben daarmee lid van de Storytelling Clan; Een groep gecertificeerde, ervaren storytellers.
 

Interesse? Neem contact op

Contact

Leadership Communications werkt samen met professionele partners en is een merknaam van Beleving in Communicatie. Het aanbod trainingen en workshops is ook te boeken via het platform Springest.
 
Als zelfstandig senior adviseur ben ik verbonden aan strategisch communicatiebureau MSL Nederland. Tevens ben ik lid van de Storytelling Clan; Een groep gecertificeerde en ervaren storytellers.
 


Simone Bel

Eigenaar


simone@leadershipcommunications.nl

M +31 (0)6 51 24 56 81